• 1. گردش کار

   

  گردش ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی

   مراحل پیگیری امور دانشجویی

   

       

  دریافت تسهیلات بنیاد علوی

  (ویژه دانشجویان روزانه و نوبت دوم)

       

  دریافت تسهیلات ازدواج

  (ویژه دانشجویان روزانه)

       

  دریافت تسهیلات تحصیلی

  (ویژه دانشجویان روزانه)
       

  دریافت تسهیلات شهریه

  (ویژه دانشجویان نوبت دوم)

       

  دریافت تسهیلات ضروری

  (ویژه دانشجویان روزانه)

         

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.