• 1. کمیسیون موارد خاص

   

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  فرم درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg      
  آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg      

   

   

 • 2. درخواست وام

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  فرم درخواست وام روزانه      95/12/08
  فرم درخواست وام شبانه      95/12/08 
  فرم  تعهد محضری       95/12/08
  فرم درخواست وام بنیاد علوی       95/12/08

  شرایط و ضوابط گواهی کسر از حقوق

  جهت تخصیص وام بنیاد علوی

  http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg      95/12/08 

   

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.