• 1. خوابگاه

                فرم ها و آیین نامه ها          

       نسخه    

  PDF

      نسخه   

  WORD

      نسخه   

  JPG

  فرم انصراف از خوابگاه      
         
 • 2. کمیسیون موارد خاص

   

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  فرم درخواست کمیسیون بررسی موارد خاص http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg       1395/12/8
  آيين نامه اجرايي كميسيون بررسي موارد خاص http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg       1395/12/8

   

   

 • 3. کمیته انضباطی

   

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان  
  http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg      1396/6/1

   

   

 • 4. آیین نامه های فرهنگی

   

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
  http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg     1396/6/1
  آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg     1396/6/1 

   

   

 • 5. درخواست وام

   

  فرم ها و آیین نامه ها

  نسخه

  pdf

  نسخه

  word

  نسخه

  jpeg

  تاریخ بروزرسانی
  فرم درخواست وام ضروری
       96/06/20
  فرم درخواست وام ازدواج
       96/06/20
  فرم درخواست وام عتبات عالیات
       96/06/20
   فرم درخواست وام حج عمره دانشجویی 
       96/06/20

  فرم درخواست وام تحصیلی، مسکن، بیمه،

  بهره مند از خوابگاه (روزانه)

       95/12/08
  فرم درخواست وام شهریه (شبانه)      95/12/08 
  فرم  تعهدنامه محضری       95/12/08
  فرم درخواست وام بنیاد علوی       95/12/08

  شرایط و ضوابط گواهی کسر از حقوق

  جهت تخصیص وام بنیاد علوی

  http://sunt.ir/prj/images/new/research/menu/images.jpg      95/12/08 

   

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.