معرفی مدیریت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی

 

 

وظایف

1.تهیه برنامه و تقویم کاری اداره امور دانشجویان با هماهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی و ارائه پیشنهاد و نظارت بر اجرا.

2-.همکاری در تهیه برنامه جامع تربیتی دانشجویان بر اساس برنامه جامع و به هم پیوسته تعلیم و تربیت آنها .

3. تهیه و تدوین و به روز رسانی آیین نامه ها، مقررات و دستورالعملهای مورد نیاز اداره امور دانشجویان و ارائه به مراجع ذیربط و نظارت بر اجرای مصوبات مربوط.

4.برنامه ریزی و سازماندهی امور ارتباط با خانواده های دانشجویان.

5. نظارت بر اجرای برنامه ها و عملیات مصوب ادارات وپرسنل تحت نظر از قبیل طرح سالیانه اسکان دانشجویان ، بیمه و وامهای دانشجویی و امور بهداشتی و مشاوره ای .

6. نظارت بر حراست فضاهای دانشجویی و ارائه گزارش های مربوطه .

7. تهیه پیش نویس قراردادهای رفاهی دانشجویان با همکاری مسئولان ذیربط ، ارائه به مراجع مربوط و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب .

8.مطالعه و بررسی درباره مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل انها و ارائه پیشنهادها به مراجع مربوط .

9.ایجاد ارتباط و زمینه های همکاری با سایر مراکز مرتبط خارج از دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی خدمات رفاهی دانشجویان و بهینه سازی فعالیتهای جاری و جذب امکانات خارج از دانشگاه .

10.   نظارت بر کار دانشجویی.

11.   پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی از داخل و خارج دانشگاه .

12.  اين واحد ارائه كننده كليه خدمات رفاهي به دانشجويان در زمينه‌هاي اسكان و تغذيه، وام و ... مي‌باشد.

13.  اين مديريت از سه اداره رفاه، تغذيه و امور خوابگاه تشكيل شده است.

 

 

 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.