رسالت اداره خوابگاه ها

 

 

 

تهیه شرایط اسکان مناسب برای دانشجویان غیر بومی واجد شرایط به منظور تامین رفاه عمومی و به تبع آن کمک به وضعیت تحصیلی دانشجویان،رسالت اصلی اداره امورخوابگاه های دانشجویی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.

 

    آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.