رسالت اداره رفاه

 

کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان واجد شرایط از طریق اعطای وام ها و تسهیلات رفاهی ، رسالت عمده اداره رفاه خدمات دانشجویی  می باشد.

 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.