رسالت اداره رفاه

 

کمک به وضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان واجد شرایط از طریق اعطای وام ها و تسهیلات رفاهی ، رسالت عمده اداره رفاه خدمات دانشجویی  می باشد.

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.