پنجمین جشنواره غذای سنتی دانشجویی

 

پنجمین جشنواره پخت غذای سنتی دانشجویی

 

 

 

 

 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.