اطلاعیه "تمدید مهلت ثبت نام تقاضاي وام در پورتال دانشجویی"

اطلاعیه

"تمدیدمهلتثبتنامتقاضايوامدرپورتالدانشجویی"

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به تقاضاي متعدد دانشجویان نسبت به تمدید ثبت نام تقاضاي وام در سامانه پورتال دانشجویی لذا کلیه دانشجویان محترم می توانند تا تاریخ بیست شهریور ماه سال 1395 ، جهت ثبت اطلاعات فردي و درخواست وام براي نیمسال اول سال تحصیلی 95-96  اقدام فرمایید.

 

نشانی جهت ثبت نام

http://bp.swf.ir/login.aspx

 

اداره رفاه دانشجویان

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.