وام تحصیلی دانشجویان روزانه

قابل توجه دانشجويان روزانه متقاضي وام تحصيلي

دانشجويان مقطع كارشناسي كه در نیمسال دوم 95-94 متقاضي وام تحصيلي مي باشند با  تكميل فرم  در خواست وام از روز دوشنبه 94/11/19 به تسهیلات رفاهی مراجعه نمايند.

آخرين مهلت مراجعه (تكميل و ارائه فرم درخواست ) 94/12/10

جهت دریافت فرم درخواست وام روزانه اینجا کلیک نمایید.

نكات مهم :

به دانشجويان فاقد تعهد نامه محضري هيچگونه وامي تعلق نمي گيرد .

دانشجوياني كه تاكنون نسبت به سپردن تعهد نامه محضري اقدام ننموده و متقاضي وام مي باشند بایستی حداكثر تا پايان وقت اداري روز 94/12/10  تعهد نامه مورد نظر را به اداره رفاه دانشجويان تحويل نمايند .

درج حساب بانكي متقاضيان ( تجارت كارت ) در فرم درخواست و در محل مورد نظر الزامی است .

اداره رفاه دانشجويان از پذيرش درخواست هايي كه بعد از تاريخ تعيين شده ارائه گردد معذور است .

فرم هايي كه اطلاعات مندرج در آن ناقص و يا ناخوانا باشد بررسي نخواهد شد(وام تعلق نمي گيرد)

نکات مهم:

قبول درخواست وام، دليل استحقاق قطعي متقاضيان براي دريافت وام نبوده و مراتب منوط به احراز شرايط لازم و تامين اعتبار مورد نياز از سوي صندوق رفاه دانشجويان مي باشد .درصورتی که اعتبار تخصیصی کمتر از اعتبار مورد نیاز برای کل متقاضیان باشد ، پرداخت وام کمتر از مبلغ مصوب محتمل می باشد.                                                                                                                 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار -  کدپستی: 9615131113        تلفن :  44200750 - 051                          تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.