جلسه هم اندیشی ریاست دانشگاه با مدیر دانشجویی

 

 

 اين جلسه که با هدف بررسی، برنامه ریزی و طراحی مسائل فرهنگی برگزار شد، موضوعاتی همچون فعالیت های انجمن ها و کانون های دانشجویی، مشارکت اساتید در این کانون ها و فعال نمودن حوزه تربیت بدنی و مشاوره دانشگاه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در ابتدای این جلسه دکتر جلیل وند ضمن خیر مقدم به حضار، برگزاری مداوم جلسات شورای دانشجویی را فرصتی مناسب و مهم دانستند و بر اهتمام بیشتر کارکنان این حوزه در پیش‌برد اهداف دانشگاه تاکید کردند.

در ادامه خانم محسنی به بیان اهداف پیش رو، روش عملکردی این حوزه و انتظار از کارکنان این مدیریت پرداختند و یادآور شدند: هدف از برگزاری چنین جلساتی تشریک مساعی با اعضاء و اتخاذ تصمیمات مناسب جهت بهبود فعالیت های حوزه دانشجویی و فرهنگی می باشد.

همچنین آقای قدرتی مدیر دانشجویی افزودند: تمام تلاشهای این حوزه به گونه ای خواهد بود که مسائل مرتبط با دانشجویان سریعتر و با دقت بیشتری انجام شود.

در انتها کارکنان این حوزه نیز نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

 

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

             

  تلفن: 44200751-051 

         

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.