اپتیک پراشی                                     

 

 

 

قطعات اپتیکی پراشی نوع جدیدی از عدسی ها هستند که ساختار هندسی و نحوه طراحی آنها کاملا با عدسی های متداول فرق دارد. پایه طراحی این قطعات بر پراش نور استفاد بوده و برای ساختن آنها از فناوری میکرولیتوگرافی استفاده می کنند. عدسی های پراشی با توانمندی ها و قابلیت هایی که دارند باعث سبک تر، ساده تر و کوچک تر شدن سامانه های اپتیکی میشوند.

                                             


        

 نیروگاه خورشیدی فرنلی

 
 دریافت کننده فرنلی نوعی از متمرکزکننده سهموی خطی است که در آن، پرتو‌های خورشید به جای اینکه مستقیماً به سطح سهموی برخورد کنند، از طریق تعدادی آینه تخت باریک به روی آن منعکس می‌شوند. 

                                                                

 


 

میکرو و نانو لیتو گرافی

       

         


                                                          

طیف سنج رامان

  

طیف سنجی (بیناب نمایی) رامان مطالعه نوعی از برهمکنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی غیرالاستیک می‌شود. در آزمایشهای طیف سنجی رامان، فوتونهای تک طول موج (در ناحیهٔ مرئی، نور تکفام گفته می‌شود) روی نمونه متمرکز می‌شود و عموماً لیزر به عنوان چشمه تکفام شدت بالا بکار می‌رود. فوتونها با مولکول‌ها برهمکنش می‌کنند و بازتابیده، جذب یا پراکنده می‌شوند. طیف سنجی رامان فوتونهای پراکنده شده را مطالعه می‌کند.  

 


 

 لیدار

   

 یکی از فناوری‌های سنجش از راه دور است که از طریق روشن کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس‌شده، فاصله‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. فناوری لیدار مشابه اصول رادار کار می‌کند که بعضی اوقات نیز رادار لیزری نامیده می‌شود. اختلاف اصلی بین لیدار و رادار در واقع نوع طول موج‌های تابشی مورد استفاده‌است. رادار از طول موج‌هایی در ناحیه رادیویی استفاده می‌کند در حالی که لیدار طول موج‌های لیزری بکار می‌برد.