شوراها و کمیته‌ها

 

 

 

اعضای شورای پژوهش
ردیف  نام و نام خانوادگی سمت 
1 دکتر امیراحمدی ریاست دانشگاه
2 دکتر صادقی فر معاونت آموزشی و پژوهشی
3 مهندس دروگر مقدم  مدیر پژوهش و روابط بین الملل
4 دکتر عزت پور مدیر گروه (عضو هیات علمی)
5 دکتر کمالی مقدم مدیر گروه (عضو هیات علمی)
6 دکتر برزویی مدیر گروه (عضو هیات علمی)
7 مهندس مهری مدیر گروه (عضو هیات علمی)
8 مهندس پذیرش کارشناس مسئول پژوهش و دبیر شورا

 

 

 

     

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.