منتشر شده در سه شنبه, 14 شهریور 1396 03:58
نوشته شده توسط پذیرش

 

 انتشار نشریه حقوق محیط زیست

نشریه حقوق محیط زیست با هدف فراهم آوردن فرصتی مغتنم برای پژوهشگران دانشگاه­های سراسر کشور در زمینه چالش­های پیش­روی مباحث حقوقی حمایت و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. بنابراین تأکید بر آن است تا مقاله­هایی در اولویت انتشار قرار گیرد که منجر به شناخت و بهبود شرایط زیست محیطی با ارائه راهکارهای علمی و عملی مفید و مؤثر باشد.

 

 

محورهای دریافت مقاله :

* محیط زیست و توسعه پایدار

*  اقتصاد سبز و حفاظت محیط زیست

* اقتصاد محیط زیست

* سازمان های بین المللی و حفاظت از محیط زیست

* حقوق بین الملل محیط زیست

* بازیگران غیردولتی و محیط زیست

* حقوق محیط زیست و خودمراقبتی و جامعه سالم

*  محیط زیست و صنعت گردشگری

* حفاظت محیط زیست، آلاینده ها و استانداردهای زیست محیطی

* حقوق محیط زیست و خلاء های قانونی آن

* نظام حقوقی و سیاستگذاری زیست محیطی ایران

* مسئولیت های زیست محیطی

* بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی

* حقوق بشر و محیط زیست

* ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی

* محیط زیست و حقوق شهروندی

* مدیریت و حفاظت از محیط زیست