کارمندان

 

 

 

 

 

 

     بنت الهدی علی آبادی      

کارشناس امور ثبت نام

کارشناس امور فارغ التحصیلان 

کارشناس امور نقل و انتقالات 

    5228    

 
اعظم عاشورنیا

کارشناس امور امتحانات 

کارشناس جذب

5220   

 
زهره صدقی کارشناس امور پژوهش 5232     

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.