اعلام برگزاری ترم تابستان در دانشگاه های سراسر کشور

   

نام دانشگاه 

 

نحوه ثبت نام  

 

دانشگاه خلیج فارس                         https://www.pgu.ac.ir
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان                          https://www.gut.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستان                           http://www. usb.as.ir