اعطای بورس مجارستان

 

گروه همکاری های علمی و بین المللی از اعطای تعدادی بورس در مقاطع مختلف در کشور مجارستان خبر داد. جهت اطلاع از جزئیات به سایت    https://cisc.msrt.ir/fa   مراجعه فرمایید.ضمناً برای دانلود فایل های مربوطه از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

1- متن فارسي بورس تحصيلي مجارستان 

2- متن انگلیسی بورس تحصیلی مجارستان