جشنواره ایده ها و دستاوردها

جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی، فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید.

omrani.msrt..ir/fa/page/1122