اولین همایش ملی " فیروزه، صنعت و فرهنگ" با همکاری دانشگاه نیشابور، معدن فیروزه و جمعی از نهادهای ملی و منطقه ای در اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد. برای اطلاع بیشتر از اخبار همایش به سایت http://firooze.neyshabur.ac.ir/firooze/index.php مراجعه نمایید.

تاریخ های مهم:

95/10/01 - فراخوان رسمی همایش
95/10/01 - تشکیل نهایی کمیته های علمی، اجرائی و پشتیبانی
95/10/01 الی 95/12/15 - فراخوان دریافت مقالات
95/10/01 الی 96/01/15 - داوری کلیه مقالات
95/01/16 - اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده به صورت سخنرانی و پوستر
برگزاری همایش 12 الی 14 اردیبهشت 1396
 
 

 

 

 

 

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.