دومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده) 

ایده پردازان محترم می توانند تا تاریخ 1395/9/4 ایده های خود را جهت شرکت در دومین جشنواره شتاب ملی (شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده) در سایت  chosen-idea.ir  ثبت نمایند.

 

 

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.