کارگاه آموزشی آشنایی با طرح چشمه ملی نور ایران و کاربردهای آن

 

دانشگاه فناوری های نوین قوچان در نظر دارد کارگاه آموزشی آشنایی با طرح چشمه ملی نور ایران (شتابگر ملی) را در روز هفدهم آذرماه با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM برگزار نماید.

 محورهای کارگاه:

- چشمه نور ایران، نوری تازه بر علم ایران

- چالش های پیش رو در ساخت چشمه های نوری با گسیلندگی کم

- کاربردهای تابش سنکروترونی

- کاربرد تابش سنکروترونی در کریستالوگرافی

 

 سخنرانان کارگاه:

- دکتر جواد رحیقی استاد فیزیک هسته ای پژوهشگاه دانشهای بنیادی، مدیر طرح ملی چشمه نور ایران، رییس کمیته آموزش پروژه سزامی

مهندس مرتضی جعفرزاده هماهنگ کننده فنی طرح چشمه ملی نور ایران

دکتر محمد قلعی مدیر آموزش و تجهیز طرح چشمه ملی نور ایران

- دکتر علیرضا سلیمی استادیار شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 میزبان برگزاری:

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

 

زمان برگزاری:

چهارشنبه هفدهم آذرماه سال 1395

 

مهلت ثبت نام:

پانزدهم آذرماه

 

ثبت نام و اطلاعات بیشتر:

                              cilsf.qiet.ac.ir

 

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.