مقالات

   

ردیف

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی دانلود چکیده سال
1                                

Hot Deformation Processing Map and Microstructural
Evaluation of the Ni-Based Superalloy IN-738LC
S.A. Sajjadi, A. Chaichi, H.R. Ezatpour, A. Maghsoudlou, and M.A. Kalaie

                           
دکتر حمید رضا عزت پور                

   

    2016     

 2

The effect of addition of nanoparticles on the hot deformation behavior of 6061 aluminum alloy at elevated temperatures

 

 دکتر حمید رضا عزت پور

 

2016

3

Microstructure, mechanical analysis and optimal selection of 7075 aluminum alloy based composite reinforced with alumina nanoparticles

دکتر حمید رضا عزت پور

2016
4

Carbon efficiency evaluation: An analytical framework using fuzzy DEA

محمدرضا قاسمی 2016
5

Cyclic voltammetry of oxidative addition reactins of organohalides to an organoplatinum complex

دکتر حسن نصرآبادی 2015
6 بررسی و مقایسه غلظت ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی هشت گیاه دارویی سمیه مهرانفر 2015
7 بررسی کمی و کیفی محتوای تام فنلی، فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی چند گونه ی گیاهی سمیه مهرانفر   2015
8

بررسی تاثیر بافت پروتئینی کراتین بر جذب میکروارگانیسمها و کاهش میزان BOD و COD در پساب خروجی دستگاه های اتوکلو زباله های بیمارستانی 

 الهام رشیدی طغرالجردی    2016

 

  

 

 

 

 

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.