• 1. همایش ها و کنفرانس ها

  فرم ها و آیین نامه ها نسخه pdf نسخه word تاریخ به روز رسانی
  دستورالعمل شرکت در کنفرانس های علمی داخلی و خارجی   95/01/06
   فرایند شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور   95/01/06
  فرم درخواست و تصویب شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور   95/01/06 
  فرم درخواست هزینه و گزارش شرکت در کنفرانس های علمی داخل و خارج کشور   95/01/06 

 • 2. قرارداد پژوهشی و تحقیقات صنعتی

  قرارداد پژوهشی و تحقیقات صنعتی نسخه pdf    نسخه word       تاریخ به روز رسانی
    آیین نامه قراردادهای پژوهشی و تحقیقات صنعتی   95/2/20
    فرایند انجام قراردادهای پژوهشی و تحقیقات صنعتی     95/2/20
   پیش نویس قرارداد پژوهشی و تحقیقات صنعتی   95/2/20
  قرارداد داخلی تحقیقات صنعتی  
  95/2/20
  فرم درخواست پرداخت مجری   95/2/20
 • 3. مقالات داخلی و خارجی

  فرم ها و آیین نامه ها نسخه pdf   نسخه word    تاریخ به روز رسانی   
  شیوه نامه تشویق نویسندگان مقالات   95/03/23
   دستورالعمل دانشگاه جهت تشویق نویسندگان مقالات   95/03/23
  فرم درخواست پرداخت پاداش مقاله   95/03/23 
 • 4. طرح های پژوهشی

   

  فرم ها و آیین نامه ها نسخه pdf نسخه word تاریخ به روز رسانی
  فرم ارزشیابی طرح تحقیقاتی   94/10/22

  پروپزال طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی

    94/10/22
  فرم ارزشیابی گزارش پایانی طرح پژوهشی   94/10/22
  فرم گزارش خلاصه طرح‌های تحقیقات   94/10/22
  فرم درخواست مجری ویژه طرح‌های پژوهشی شماره 3   94/10/22
 • 5. طرح های پژوهانه

  فرم ها و آیین نامه ها نسخه pdf نسخه word تاریخ به روز رسانی
     آیین‌نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها   94/10/23
     فرم طرح پژوهه    94/10/23
    فرم شماره 1 درخواست پرداخت اعتبار پژوهانه   94/10/23
    فرم شماره 2 درخواست پرداخت اعتبار پژوهانه   94/10/23
 • 6. سایر

   دستورالعمل نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان نسخه pdf    نسخه word       تاریخ به روز رسانی

  دستورالعمل نحوه تاسیس شرکتهای دانش بنیان توسط اعضائ هیات علمی و یا با مشارکت دانشگاه / مرکز پژوهشی

    95/6/3

                                           

    آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

  تلفن: 44200751-051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.res92 @gmail.com  

                                                                                             تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.