وظایف و فعالیت های روابط عمومی

 

  

با توجه به اهداف و ساختار روابط عمومی دانشگاه فناوري هاي نوين سبزوار وظایف آن به شرح زیر می باشد:

 

امور مربوط به اخبار و اطلاعات دانشگاه:

- جمع آوری و تمرکز اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، عمرانی و انتشار آن از طریق رسانه های جمعی

- هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در انجام مصاحبه های مسئولین در زمینه های علمی، تحقیقاتی، اجرایی و ...

 

امور مربوط به سایت:

- کنترل و نظارت بر اخبار و اطلاعات قابل درج در سایت

- اطلاع رسانی عمومی از طریق سایت دانشگاه

 

انتشارات:

- تهیه نشریه داخلی ماهنامه خبری دانشگاه

- تهیه بریده جراید( بررسی مطبوعات)

- تهیه ویژه نامه

 

امور سمعی و بصری:

- تهیه فیلم و تیزر های تلویزیونی مربوط به جلسات و نشست های علمی، همایش ها و کارگاه های آموزشی و پژوهشی

- تهیه CD اخبار و اطلاعات

- طراحی بنر، استند، پوستر و ...

 

امور ارتباطات:

- ایجاد زمینه حسن روابط بین کارکنان و مسئولین دانشگاه

- برقراری ارتباط با سایر سازمان ها به ویژه مراکز همسو

 

امور تبلیغات و تدارکات:

- برگزاری نمایشگاه های ویژه در راستای معرفی فعالیت های معطوف به هدف های دانشگاه

- انجام امور تبلیغاتی و فرهنگی

 

امور سمینارها و کنفرانس ها:

- همکاری در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای استانی اعم از دانشگاهی یا غیر آن

- همکاری در برگزاری جلسه های عمومی دانشگاهی

- همکاری در اسکان دانشگاهیان و مهمانان کنفرانس ها و سمینارها