اعضاء کمیسیون دائمی

 

 

 

 ردیف  اعضاء حقوقی  سمت اجرایی
 1  مهندس حسن شفیعی   نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت امنا
 2   دکتر ابوالقاسم امیر احمدی   ریاست محترم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار  
 3 دکتر علی اصغر مولوی  ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری
 4 دکتر علی اکبر رجبی  رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا
 5 دکتر شهاب کسکه معاون محترم مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه در امور هیأت های ممیزه وزارت متبوع

 

 

ردیف                                                   اعضاء                                                     
1 دکتر غلامرضا ظریفیان
2 مهندس فرهاد بهرامی
3 دکتر علیرضا حمیدیان

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.