اعضاء هیات امنا

 

 

  

 

ردیف 

 اعضاء حقوقی

سمت اجرایی 

 1  دکتر منصور غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا 
 دکتر عبدالرضا باقری  مشاورمحترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه مرکزی وزارت متبوع
مهندس حسن شفیعی  نماینده محترم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در هیأت امنا
دکتر علی اکبر رجبی رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنا

 دکتر ابوالقاسم امیر احمدی

 ریاست محترم دانشگاه فناوری های نوین سبزوار  

6 دکتر علی اصغر مولوی  ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری

  

 

ردیف           اعضاء حقیقی     سمت اجرایی
1      آیت الله حسن عالمی عضو محترم هیأت امنا
2 مهندس محسن صالحی نیا عضو محترم هیأت امنا
3 مهندس رمضانعلی سبحانی فر عضو محترم هیأت امنا
4 مهندس محمود ترابی عضو محترم هیأت امنا
5 دکتر حسین اشتیاق حسینی عضو محترم هیأت امنا
6   دکتر عباس محمدیان عضو محترم هیأت امنا

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.