skhtma1.jpg

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با مرکز فنی و حرفه ای سبزوار

 

در راستای ایجاد زمینه های لازم جهت حضور فعال دانشجویان در فعالیت های کارآفرینی تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه با مرکز فنی و حرفه ای سبزوار منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی، پیرو جلسات مشترک معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه با مسئولین فنی و حرفه ای سبزوار و  بررسی امکانات و درخواست های دو طرف، زمینه امضاء تفاهم نامه همکاری بین دو اداره فراحم گشت.

 

در ابتدای جلسه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه بیان داشتند: مهارت آموزی و اشتغالی زايی راهکاری مناسب جهت توسعه نيروی انسانی و رشد اقتصادی است که  با  نهادينه کردن فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرينی دربين دانشجویان می توان به اين مهم دست يافت.

 

دکتر صادقی فر افزودند: ارتباط گسترده دانشگاه با صنعت، تمرین تولید توسط دانشجویان و در نهایت کارآفرینی و اشتغال زایی  از  اهداف متعالی دانشگاه است که امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه تا حدودی محقق گردد.

 

مهندس فرزامی معاون مرکز فنی و حرفه ای سبزوار نیز در این جلسه يکی از رسالتهای  این مرکز را اجرای آموزش های مهارتی در بخش های صنعتی و توليدی بمنظور ارتقا مهارت نيروی انسانی در اين حوزه ناميدند و گفتند: مراکز فنی و حرفه ای حلقه ارتباط ی دانشگاه ها با صنعت و جامعه اند و  هدف اصلی این مرکز  ارتقاء سطح مهارت وتوانمند سازی جوانان می باشد.

 

ایشان آموزش های فنی و حرفه ای را تکميل کننده دانش فردی شاغلان در صنعت برشمردند و عنوان داشتند: بايد تلاش کنيم تا بهره گيری از کليه ظرفيت های موجود زمينه تلاش کسب و کار را فراهم آوريم و در اين ميان آموزش نيروی انسانی از جايگاه ويژه ای برخوردار است و انعقاد این تفاهم نامه ها می تواند در ایجاد زمینه های لازم جهت حضور فعال دانشجویان در فعالیت های کارآفرینی و اقتصادی موثر باشد.

 

ایجاد زمینه مشارکت اساتید فنی دانشگاه در برگزاری دوره های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای، همکاری در تعریف و تدوین سرفصل دوره های مورد نیاز دانشجویان و در اختیار قرار دادن فضای آموزشی برای برگزاری دوره های مشترک  از تعهدات دانشگاه بود.

 

ارائه دوره های آموزشی مطابق با سرفصل های سازمان و صدور گواهینامه براساس توافقات به عمل آمده، استفاده از کارگاه ها، امکانات و تجهیزات مرکز توسط دانشجویان  و برگزاری کارگاه ها با تخفیف دانشجویی  نیز از جمله تعهدات مرکز فنی و حرفه ای در این تفاهم نامه بود.

در ادامه مسئولین دانشگاه و هیات از توانمندی ها و کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید نمودند. کارگاه های درودگری، اتومکانیک، رباتیک ، جوشکاری، ریخته گیری و ... از کارگاه های مورد بازدید بود.

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.