دانشجویان لازم است قبل از حضور در جلسات امتحان از مقررات مربوط به طور کامل آگاهی یابند.

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در یکشنبه, 24 دی 1396 12:37
نوشته شده توسط عبدالهی

 

مسئول دایره امتحانات هم‌ زمان با آغاز برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال اول، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه به دانشجویان توصیه نمودند: دانشجویان لازم است قبل از حضور در جلسات امتحان از مقررات مربوط به طور کامل آگاهی یابند.

 

مهندس عاشورنیا افزودند: امتحانات کلیه رشته‌های تحصیلی طبق برنامه، از روز شنبه 23 دی ماه آغاز می‌شود و تا یکشنبه 8 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

 

ایشان، نظم و انضباط و اجتناب از هرگونه تنش و استرس در برگزاری امتحانات را از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه عنوان و به دانشجویان توصیه نمودند: با در دست داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی و حضور به موقع در جلسات امتحان، از آوردن هرگونه جزوه، کتاب، کیف و تلفن همراه به محل برگزاری امتحانات خود داری کنند، چرا که براساس مفاد قوانین کمیته انضباطی دانشجویی آوردن هرگونه وسیله و تلفن همراه روشن و یا خاموش تقلب در امتحانات محسوب می‌شود.

 

ایشان همچنین مهم‌ ترین مفاد مندرج در این آیین نامه را بدین شرح اعلام نمودند:

 

1-        همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 

2-        دانشجویان می بایست ضمن رعایت نظم و انضباط حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حضور یابند و از ورود با تأخیر دانشجویان در جلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید.

 

3-        به همراه داشتن تلفن همراه، جزوه، کتاب و هرگونه نوشته و یادداشت و ... در جلسات امتحانی تخلف محسوب می گردد. در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق، مورد تخلف صورتجلسه شده و به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد. همچنین مسئولیت حفظ وسایلی که دانشجو به همراه دارد(از قبیل کیف و کتاب و ...) به عهده خود دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

4-        انجام هرگونه گفتار و حرکاتی که موجب بی نظمی و اختلال در روند برگزاری امتحانات گردد به منزله تخلف در امتحانات منظور می گردد.

 

5-        جا به جا کردن ماشین حساب و سایر ملزومات امتحانی در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

 

6-        در صورت تخلف در امتحان دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی معرفی می گردد و با تأیید این کمیته نمره 0/25 برای آن درس منظور می گردد.

 

7-        در صورتی که دانشجویی در درسی غیبت نماید و دارای گواهی پزشکی باشد موظف می باشد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ غیبت، مدارک (گواهی پزشکی، نسخه دارویی، آزمایشات و ...) خود را به واحد آموزش تحویل نماید. در غیر این صورت غیبت دانشجو غیر موجه بوده و نمره صفر منظور خواهد شد.

 

8-        مواردی از قبیل سرما خوردگی، سردرد و سرگیجه جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی شود و بررسی مدارک و تشخیص موجه بودن غیبت پزشکی در جلسات امتحان بر عهده پزشک معتمد می باشد.

 

9-        نمرات درس های عملی و کارگاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد و نمره اعلام شده به دانشجو قطعی است.

 

10-     در صورتی که دانشجو ناچار باشد در امتحان دو عنوان درسی شرکت کند، می بایست قبل از شروع جلسه امتحان مراتب را به اطلاع مسئولین برگزاری امتحان برساند.

 

 

                        

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه