skhtma1.jpg

دانشجویان لازم است قبل از حضور در جلسات امتحان از مقررات مربوط به طور کامل آگاهی یابند.

 

مسئول دایره امتحانات هم‌ زمان با آغاز برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال اول، در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه به دانشجویان توصیه نمودند: دانشجویان لازم است قبل از حضور در جلسات امتحان از مقررات مربوط به طور کامل آگاهی یابند.

 

مهندس عاشورنیا افزودند: امتحانات کلیه رشته‌های تحصیلی طبق برنامه، از روز شنبه 23 دی ماه آغاز می‌شود و تا یکشنبه 8 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

 

ایشان، نظم و انضباط و اجتناب از هرگونه تنش و استرس در برگزاری امتحانات را از مهم‌ترین اولویت‌های دانشگاه عنوان و به دانشجویان توصیه نمودند: با در دست داشتن کارت ورود به جلسه امتحانی و حضور به موقع در جلسات امتحان، از آوردن هرگونه جزوه، کتاب، کیف و تلفن همراه به محل برگزاری امتحانات خود داری کنند، چرا که براساس مفاد قوانین کمیته انضباطی دانشجویی آوردن هرگونه وسیله و تلفن همراه روشن و یا خاموش تقلب در امتحانات محسوب می‌شود.

 

ایشان همچنین مهم‌ ترین مفاد مندرج در این آیین نامه را بدین شرح اعلام نمودند:

 

1-        همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

 

2-        دانشجویان می بایست ضمن رعایت نظم و انضباط حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در جلسه حضور یابند و از ورود با تأخیر دانشجویان در جلسه امتحان جلوگیری به عمل می آید.

 

3-        به همراه داشتن تلفن همراه، جزوه، کتاب و هرگونه نوشته و یادداشت و ... در جلسات امتحانی تخلف محسوب می گردد. در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق، مورد تخلف صورتجلسه شده و به کمیته انضباطی ارسال خواهد شد. همچنین مسئولیت حفظ وسایلی که دانشجو به همراه دارد(از قبیل کیف و کتاب و ...) به عهده خود دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

4-        انجام هرگونه گفتار و حرکاتی که موجب بی نظمی و اختلال در روند برگزاری امتحانات گردد به منزله تخلف در امتحانات منظور می گردد.

 

5-        جا به جا کردن ماشین حساب و سایر ملزومات امتحانی در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

 

6-        در صورت تخلف در امتحان دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی معرفی می گردد و با تأیید این کمیته نمره 0/25 برای آن درس منظور می گردد.

 

7-        در صورتی که دانشجویی در درسی غیبت نماید و دارای گواهی پزشکی باشد موظف می باشد حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ غیبت، مدارک (گواهی پزشکی، نسخه دارویی، آزمایشات و ...) خود را به واحد آموزش تحویل نماید. در غیر این صورت غیبت دانشجو غیر موجه بوده و نمره صفر منظور خواهد شد.

 

8-        مواردی از قبیل سرما خوردگی، سردرد و سرگیجه جهت حذف پزشکی پذیرفته نمی شود و بررسی مدارک و تشخیص موجه بودن غیبت پزشکی در جلسات امتحان بر عهده پزشک معتمد می باشد.

 

9-        نمرات درس های عملی و کارگاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی باشد و نمره اعلام شده به دانشجو قطعی است.

 

10-     در صورتی که دانشجو ناچار باشد در امتحان دو عنوان درسی شرکت کند، می بایست قبل از شروع جلسه امتحان مراتب را به اطلاع مسئولین برگزاری امتحان برساند.

 

 

                        

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.