کارگاه مهارت های ارتباط موثر

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 06 بهمن 1394 11:59

 

کارگاه آموزشی "مهارت های برقراری ارتباط موثر" با حضور کارکنان دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی، مسئول مرکز مشاوره، آشنایی و توانمندسازی کارکنان در زمینه مهارت برقراری ارتباط موثر را هدف از برگزاری این کارگاه عنوان کرد و درخصوص  موضوعاتی همچون تعریف ارتباط و عناصر آن، ویژگی های ارتباط سالم و اهمیت آن در حیطه های مختلف زندگی و عوامل تقویت کننده و موانع ارتباط سالم مطالبی را بیان نمود.

 

 

وی، با اشاره به اینکه ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است، گفت: توانایی برقراری ارتباط درست یک مهارت است و هیچ فردی با چنین مهارتی به دنیا نمی آید، بلکه افراد در طی دوران زندگی به تدریج این مهارت را می آموزند.

آقای یوسفی افزود: افرادی موفق ترند که بتوانند کمبودهای خود را در این زمینه شناخته و در جهت رفع آنها و یادگیری روش های بهتر اقدام کنند.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه، با اشاره به اینکه هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است، تصریح کرد: این پیام می تواند به صورت کلامی و غیر کلامی منتقل شود و هرگونه اشکالی در انتقال پیام می تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد و یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی دریافت نکند که از این موارد معمولا  به عنوان سوء تفاهم یاد می شود.

 

                   

 

وی، ارتباط موثر را ارتباطی دانست که راه را بر سوء تفاهم های احتمالی ببندد.

آقای یوسفی، با اشاره به اینکه یک ارتباط ناموثر باعث ایجاد سوء تفاهم، ایجاد نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می شود، گفت: ارتباط ناموثر می تواند در طول زمان اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیب های روانی و اجتماعی نماید و نیز توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی را کاهش بدهد.

وی همچنین تصریح نمود: برای دستیابی به یک ارتباط موثر، لازم است روش ها و مهارت‌های ارتباط برقرار کردن با دیگران را فراگرفت که این مهارت‌ها میتواند کلامی و غیر کلامی باشد.

گفتنی است این کارگاه در دو جلسه روزهای شنبه و دوشنبه این هفته برگزار گردید.