skhtma1.jpg

ارزیابی عملکرد دانشگاه

 

شكي نيست كه آموزش عالي بواسطه نقشي كه در تربيت نيروي انساني متخصص و توليد دانش نو دارد از سهم قابل توجهي در تسريع و تسهيل توسعه پايدار كشور برخوردار است.بنابراين اتخاذ راهبردهاي كارامد و اثر بخش جهت توسعه كيفي آن در كنار توسعه كمي ضرورت دارد. در اين راستا نقش ارزيابي عملکرد و كيفيت در مديريت آموزش عالي انكارناپذير است.
به طور كلي دانشگاهها در پي آن هستند كه با به كارگيري راهكارهاي گوناگون و به طور مستمر به بهبود كيفيت برنامه ها و نظام آموزشي، پژوهشي، فرهنگی و عرضه خدمات تخصصي خود بپردازند. تجربيات بين المللي و ملي حاكي از آن است كه فرايند ارزيابي دروني، مي تواند به عنوان يكي از ساز وكارهاي موثر در تضمين كيفيت دانشگاهي نقش بسزايي ايفا نمايد.

طبق کارنامه ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی که از دفتر نظارت و ارزیابی سازمان امور دانشجویان اعلام گردیده، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار نسبت به میانگین دانشگاه های کوچک و نوپا از امتیازهای بالاتری برخوردار شده است.

 

جدول ذیل با احتساب وزن های شاخص هر معیار بیان کننده عملکرد خوب دانشگاه است.

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.