عملیات تسطیح و حصارکشی فضای اطراف دانشگاه

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در دوشنبه, 16 شهریور 1394 13:43

تسطیح و آماده سازی اطراف دانشگاه

 

    

 

 

 

حصارکشی محیط اطراف دانشگاه