درخشش افتخارآفرینان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار درمسابقه ملی نانو

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در یکشنبه, 19 خرداد 1398 11:51

 

 

 افتخار آفرینان دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در مرحلۀ اول نهمین مسابقه ملی نانو :

 

1- فاطمه رجبی محمد آباد                   80 درصد

2- حانیه حاجی شمسایی                   80 درصد

 3- سکینه کاظمی                              73 درصد 

4- غزاله سدیدی                                76 درصد

5- زهرا یحیی زاده نیم چاهی                73 درصد

6- فهیمه قربانی کارشک                      67 درصد

 7- مائده سادات حسینی                      65 درصد  

 

 

روابط عمومی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، ضمن تبریک به عزیزان منتخب، آروزی موفقیت برای همه دانشجویان این دانشگاه را دارد.