برگزاری کارگاه آسیب های اجتماعی

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در شنبه, 28 ارديبهشت 1398 14:24

 

 

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با رویکرد آشنایی با مواد مخدر برگزار شد.

 

به همت واحد مشاوره و سلامت و با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان سبزوار، اولین کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با رویکرد افزایش سلامت روان جامعه دانشگاهی و آشنایی با مواد مخدر ویژه کارکنان و دانشجویان، با حضور سرهنگ مولوی برگزار گردید.