برگزاری اولین جلسه نشست علمی- اقتصادی منطقه 9

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 14 اسفند 1397 14:47

برگزاری اولین جلسه نشست علمی- اقتصادی منطقه 9

 

 

 

اولین جلسه رسمی هماهنگی ویژه نشست علمی - اقتصادی منطقه 9 با محوریت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و همکاری دانشگاه های حکیم سبزواری و علوم پزشکی سبزوار، در دانشگاه فناوری های نوین برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر امیر احمدی(ریاست دانشگاه فناوری های نوین) – آقای دکتر سلمانی مقدم( معاونت توسعه دانشگاه فناوری های نوین)- خانم دکتر دولت آبادی( معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فناوری های نوین)- خانم دکتر صباغ زاده(مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم)- خانم دکتر قراط(معاون تحقیقات و فناوری علوم پزشکی)-آقای دکتر ساقی(مدیر مرکز رشد علوم پزشکی) آقای امیراحمدی(مدیر فرهنگی- دانشجویی) برگزار شد، پیرامون چگونگی برگزاری این نشست گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی