عضویت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در کمیته نانو فناوری استان خراسان رضوی

دسته: اخبار
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 14 آذر 1397 10:13
نوشته شده توسط فرهبدنیا

 

دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در کمیته علمی نانوفناوری استان خراسان رضوی انتخاب گردید.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی، در جلسه کمیته نانو فناوری استان خراسان رضوی که با شرکت پژوهشگران دانشگاه های استان خراسان رضوی در تاریخ 1397/09/07 برگزار گردید، دکتر حمیدرضا عزت پور به عنوان نماینده دانشگاه ، به ارائه فعالیت های پژوهشی خود در زمینه نانو کامپوزیت های زمینه فلزی پرداختند.

 

 

همچنین در این جلسه سایر پژوهشگران دانشگاه های استان به گزارشی از فعالیت های پژوهشی خود پرداختند.

 

 

روابط عمومی