skhtma1.jpg

عضویت دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در کمیته نانو فناوری استان خراسان رضوی

 

دکتر حمیدرضا عزت پور عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان نماینده دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در کمیته علمی نانوفناوری استان خراسان رضوی انتخاب گردید.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی، در جلسه کمیته نانو فناوری استان خراسان رضوی که با شرکت پژوهشگران دانشگاه های استان خراسان رضوی در تاریخ 1397/09/07 برگزار گردید، دکتر حمیدرضا عزت پور به عنوان نماینده دانشگاه ، به ارائه فعالیت های پژوهشی خود در زمینه نانو کامپوزیت های زمینه فلزی پرداختند.

 

 

همچنین در این جلسه سایر پژوهشگران دانشگاه های استان به گزارشی از فعالیت های پژوهشی خود پرداختند.

 

 

روابط عمومی

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.