skhtma1.jpg

انتصاب مدیر مالی جدید دانشگاه

 

با حکم ریاست دانشگاه، آقای برغمدی مدیر اداری دانشگاه به سمت مدیر مالی نیز منصوب گردیدند.

 

متن حکم صادره از طرف ریاست محترم دانشگاه:

 

جناب آقای برغمدی

مدیر محترم امور اداري و پشتيباني

 

احتراماً؛ نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و در راستای چابک سازی سازمانی، با حفظ سمت قبلی به عنوان مدیر مالی دانشگاه منصوب می گردید. امید است با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، ضمن رعایت صرفه و صلاح دانشگاه در انجام امور محوله موفق باشید.

 

 

 

شایان ذکر است که آقای دکتر امیراحمدی، رئیس دانشگاه طی نامه ای  جداگانه از زحمات و خدمات آقای معصومی در سمت مدیریت مالی دانشگاه نیز تقدیر و تشکر نموده اند.

 

متن نامه صادره به شرح ذیل می باشد:

 

جناب آقای معصومی

 

احتراماً؛ بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از حسن همکاری و زحمات بی شائبه جنابعالی در دوران تصدی مدیریت مالی در این دانشگاه اعلام نموده و برای شما در تمام عرصه های زندگی به ویژه خدمت به جامعه دانشگاهی آرزوی موفقیت دارد.

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.