skhtma.jpg

برگزاری یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

یازدهمین جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در مرکز هیات امنای وزارت علوم برگزار گردید.

 

صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/3 جلسه کمیسیون دائمی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار در دفتر هیات امنای وزارت علوم برگزار گردید.

 

در این جلسه مهمترین دستور کار دانشگاه، بررسی ایجاد دانشکده های جدید بود که مقرر گردید جهت تایید نهایی رشته ها و دانشکده ها قبل از تشکیل هیات امنا کمیته متشکل از ریاست دو دانشگاه فناوری های نوین سبزوار و حکیم سبزواری، معاون هیات امنا و یکی از اعضای کمیسیون دائمی موضوع را نهایی و به جلسه هیات امنا جهت تصویب ارائه نمایند.

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.