skhtma1.jpg

انجمن های علمی و کانون های فرهنگی موجب نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و رقابت دانشجویی هستند.

 

انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه برگزار گردید.

 

                                                                          

 

به گزارش روابط عمومی، معاون دانشجویی و فرهنگی با اعلام این خبر افزودند: به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمي و فرهنگی در دانشگاه، تقویت روحيه و بنيه علمي دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمينه های مناسب برای فعاليت های جمعي علمي، همچنين بهره گيری از توانمندی و خلاقيت آنان در تحقق توسعه علمي و نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاری انجمن های علمي دانشجویي حوزه های مختلف دانش و فرهنگ، انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی هر ساله با مشارکت دانشجویان مختلف گروه های آموزشی و دانشجویان فعال فرهنگی همراه است.

 

آقای قدرتی با اشاره به اینکه انجمن های علمی و کانون های فرهنگی موجب نهادینه کردن فرهنگ مشارکت و رقابت دانشجویی هستند یادآور شدند: مناظره و نقد علمي، هم اندیشي و نشست های تخصصي، مطالعات و پژوهش های علمي، نشر و ترویج یافته های علمي، فعاليت های کمك آموزشي، انجام برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، پاسداشت مناسبت ها و آیین ها و ... از جمله کارکرد های ارزنده انجمن های علمی و کانون های فرهنگی است.

 

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه با بیان اینکه حضور انجمن های علمی و کانون های فرهنگی باعث ایجاد زمينه های مناسب برای شكوفایي استعدادها، برانگيختن خلاقيت علمي و فرهنگی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره گيری از توانمندی آنان در تقویت و تحقق فضای علمي و فرهنگی دانشگاه می گردد افزودند: دانشگاه در جهت تحکیم و تقویت همه جانبه این انجمن ها به منظور افزایش سطح و دامنه فعالیت تمام تلاش خود را از گذشته تا کنون به انجام رسانده و این موضوع امیدواریم با گسترش فعالیت های اعضای انجمن های علمی و کانون های فرهنگی افزون گردد.

در ادامه مطلب اسامی دانشجویان پذیرفته شده در انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی را ملاحظه خواهید نمود.

 

 

 

 روابط عمومی دانشگاه

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن     کدپستی:     9615918339       صندوق پستی: 679   

     تلفن :  44200980 - 051    فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com            

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.