skhtma.jpg

نقش دانشگاه ها به عنوان بالاترین مراکز فرهنگی حائز اهمیت است.

 

رئیس دانشگاه و اعضاء هیات رئیسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در خصوص تقویت تعاملات علمی،آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دیدار و گفتگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این دیدار رئیس دانشگاه ضمن ابراز مسرت از این نشست صمیمی، نقش دانشگاه ها را به عنوان بالاترین مراکز فرهنگی کشور مثمر ثمر دانستند.

 

ایشان همچنین نقش دانشگاه های مادر شهرستان را در ارتقاء علمی و پژوهشی سایر دانشگاه ها، مهم توصیف نموده و بیان داشتند: در دانشگاه علوم پزشکی به دلیل وجو بدنه گسترده آموزشی، پژوهشی، درمانی، بهداشتی این موضوع گستردگی مضاعقی داشته و قطعاً این دانشگاه می تواند تاثیری دیگر گونه بر شتاب سایر دانشگاه های شهرستان داشته باشد.

 

دکتر امیر احمدی با بیان ویژگی های دانشگاه فناوری های نوین سبزوار به عنوان یک دانشگاه تخصصی و دانش بنیان ابراز امیدواری نمودند که در زمینه های مختلف پژوهشی این دانشگاه بتواند دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را یاری نماید.

 

 دکتر امیر احمدی همچنین ابراز مسرت نمودند که بتوانیم از حمایت های همه جانبۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای رشد و بالندگی نهال تازه غرس شده دانشگاه فناوری های نوین سبزوار بتوان بهرمند شد.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز در ادامه ضمن خیر مقدم به حضور رئیس دانشگاه و اعضاء هیات رئیسه بیان نمودند: دانشگاه علوم پزشکی امیدوار است بتواند در مسیر امید بخش دانشگاه فناوری های نوین سبزوار را در هر زمینه ای تشریک مساعی نموده و بی دریغانه در جهت نیل به هدف این دانشگاه را یاری نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن 

        کدپستی: 9615918339             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051          فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.