skhtma.jpg

توسعه فعالیت ها و شتاب بیشتر در معاونت ها در سال تحصیلی جدید در دستور کار قرار گرفت.

 

صبح امروز مورخ 96/5/30 ریاست دانشگاه از معاونت ها و حوزه های مختلف ستادی بازدید به عمل آوردند.

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در این بازدید که معاونین و مدیران نیز ریاست دانشگاه را همراهی می کردند، ایشان ضمن بازدید از معاونت ها و واحدهای مختلف از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته قرار گرفتند.

 

در این بازدید معاونت توسعه و مدیریت منابع با بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه این معاونت به ارائه گزارش در خصوص برنامه ریزی های انجام یافته در ادارات کارگزینی و رفاه کارکنان، خدمات عمومی، نقلیه، و ادارات زیر مجموعه مدیریت مالی پرداخته و عملکرد دو مدیریت اداری و پشتیبانی و مدیریت مالی را در جهت توسعه امور زیر بنایی دانشگاه و رفع مشکلات و موانع ارزنده دانستند.

 

همچنین در ادامه با حضور ریاست دانشگاه در مجموعه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آقای قدرتی با بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه این معاونت، فعالیت های مختلف این معاونت را در ارائه خدمات به دانشجویان مهم دانسته و یادآور شدند این حوزه تمامی توان خود را در راستای بهبود وضعیت رفاهی، معیشتی و افزایش مشارکت ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته است.

 

در پایان ریاست دانشگاه ضمن بازدید از روند برگزاری امتحانات ترم تابستان، از حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی نیز بازدید نموده و خانم دکتر صادقی فر به ارائه گزارش از ادارات، مدیریت ها، دانشکده مهندسی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها و کتابخانه ابوالفضل بیهقی پرداختند و عملکرد مثبت این معاونت را مرهون وجود اعضای هیأت علمی و کارکنان پرانگیزه این معاونت دانستند که با گستردگی فعالیت های این معاونت، تلاشی مثال زدنی در سرعت بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دنبال می کنند.

 

گفتنی است در پایان این بازدید جلسه هیأت رئیسه دانشگاه با حضور کلیه اعضاء برگزار شد و ریاست دانشگاه ضمن بررسی موضوعات مطرح شده در جلسه از فعالیت های صورت گرفته در معاونت ها قدردانی نمودند و توسعه فعالیت ها و شتاب بیشتر در معاونت ها و مدیریت های مختلف را به منظور اعتلاء دانشگاه در سال تحصیلی جدید خواستار شدند.

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن 

        کدپستی: 9615918339             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051          فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.