skhtma.jpg

شماره حساب های دانشگاه

 

 شهریه آموزشی :

 

• شماره حساب 2177201709005 نزد بانک ملی به نام در امد اختصاصی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

هزینه خوابگاه ها :

 

 • شماره حساب 5458222721نزد بانک تجارت به نام دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

 • شماره شبای حساب جهت تسهیل در پرداخت از طریق کلیه بانکها IR040580210301000623796001

 

 هزینه ژتون :

  

• شماره حساب ........................ نزد بانک ملی به نام در امد اختصاصی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

 

 

 

 

 

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن 

        کدپستی: 9615918339             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051          فکس : 44200981 - 051          فکس مستقیم : 44200886 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.