آدرس و تلفن ها

 شماره تماس ها: 

 

 • سازمان مرکزی: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

                                                                

حوزه ها

شماره تماس

حوزه ریاست

44200980 - 051

معاونت آموزشی و پژوهشی

44200751 - 051

معاونت دانشجویی و فرهنگی

44200880 - 051

معاونت اداری و مالی

44200981 - 051

          

 

حوزه ریاست  

 

دفتر ریاست 5201
روابط عمومی 5203
دبیرخانه 5207

 

 

 

 

 

حوزه اداری و مالی

 

مدیر مالی 5152
کارشناس مالی 5250
مدیر اداری 5241
کارشناس اداری 5240

  

 

 

حوزه دانشجویی و فرهنگی

 

کارشناس اداره رفاه و تربیت بدنی 5262
کارشناس فرهنگی 5260
کارشناس خوابگاه 5260

 

 

 حوزه آموزشی و پژوهشی

 

مدیر آموزش 5221
مدیر پژوهش 5224
اداره آموزش 5220
مدیران گروه 5223
کارشناس مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات 5220
کارشناس علوم مهندسی  5243
ساختمان کلاس ها 5243

 

 

 

خوابگاه ها :

 

         » خواهران:

                      √ سرای دانشجو : سبزوار - تقاطع جاده بردسکن - مجتمع دانشگاه

                      √ خوابگاه جام جم 1 : سبزوار- خیابان 24 متری انقلاب - روبروی موسسه اعتباری ثامن الحجج

                      √ خوابگاه جام جم 2 : سبزوار - میدان کارگر - ابتدای خیابان ساجدین

        

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن           کدپستی: 9615131113             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051      شماره فکس : 44200981 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.