آدرس و تلفن ها

 شماره تماس ها: 

 

                                                                

حوزه ها

شماره تماس

حوزه ریاست

44200980 - 051

معاونت آموزشی و پژوهشی

44200751 - 051

معاونت دانشجویی و فرهنگی

44200880 - 051

معاونت اداری و مالی

44200981 - 051

          

                          

• سازمان مرکزی : کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن، دانشگاه فناوری های نوین سبزوار  شماره تلفن : 44200980 -051  

خوابگاه ها :

 

         » خواهران:

                      √ سرای دانشجو : سبزوار - تقاطع جاده بردسکن - مجتمع دانشگاه

                      √ خوابگاه جام جم 1 : سبزوار- خیابان 24 متری انقلاب - روبروی موسسه اعتباری ثامن الحجج

                      √ خوابگاه جام جم 2 : سبزوار - میدان کارگر - ابتدای خیابان ساجدین

        

 

 

 

  آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن           کدپستی: 9615131113             صندوق پستی: 679                   تلفن :  44200980 - 051      شماره فکس : 44200981 - 051

   پست الکترونیکی: university.new.tech@gmail.com                                                           تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.