برگزاری نشست معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 9

چهارم آذرماه 1395 نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها که به شکل معمول در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شد؛ با درخواست معاون آموزشی وزارت علوم جناب آقای دکتر شریعتی نیاسر با هدف تمرکز زدایی از مراکز استان ها و توجه به دانشگاه های دیگر منطقه در دانشگاه نیشابور برگزار شد.

این نشست با حضور معاونان آموزشی وزیر و مدیران آموزشی وزارت علوم و حضور قریب به اتفاق معاونان آموزشی دانشگاه های منطقه 9تشکیل و با چهار محور دستور عملکرد خود را اجرا نمود. اهم این محورها بر مبنای محور مبانی و توسعه در نیمه اول روز و دو محور نگهداری و آینده نگری در بعد از ظهر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.زمان این جلسه از 8:30 صبح آغاز و تا ساعت18 ادامه یافت.

روابط عمومی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

 

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.