آموزش رایگان

هزینه ی آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی روزانه:

دانشجویان روزانه در صورتی که انصراف بدهند و یا اخراج شوند می بایست باتوجه به محاسبات موجود در جداول مصوب وزارت علوم هزینه آموزش رایگان خود را پرداخت نمایند .

درصورتی که دانشجو قادر به پرداخت هزینه ی آموزش رایگان خود نیست و متقاضی شرکت در کنکور سراسری است باید به ترتیب زیر عمل نماید:

:1.  انصراف از تحصیل قبل از ثبت نام کنکورسراسری.

:2.  تکمیل  فرم 4 مربوط به دانشجویان انصرافی (دفترچه ی شماره ی 1  کنکور سراسری)و تایید وزارت علوم .

: 3.  تحویل فرم تایید شده به دانشگاه .

: 4.  قبولی در دانشگاه دولتی جدید (شامل دانشگاههای پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی نمی گردد(.

  :5ارسال پرونده به دانشگاه جدید .

هزینه ی آموزش رایگان دانشجویان فارغ التحصیل روزانه:

دانشجويان روزانه که  از آموزش رايگان استفاده مي نمايند مکلفند برابر مدتي که از تحصيل رايگان استفاده کرده اند در ايران خدمت نمايند . در صورت عدم انجام تمام يا قسمتي از خدمت مذکور بايد هزينه تحصيلات رايگان را تمام يا به تناسب مدتي که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند و چنانچه ظرف 6 ماه پس از فراغت از تحصيل دانش آموختگان بهره مند از تحصيلات رايگان امکان اشتغال براي آنان فراهم نگردد و وزارت کار و امور اجتماعي نيز عدم کاريابي را اعلام نمايد تعهد خدمت اين گونه دانش آموختگان پس از سپری شدن یک سال تمام از تاریخ فارغ التحصیلی لغو شده اعلام مي گردد.

بر اين اساس چنانچه دانش آموختگان اصالتا و يا به وکالت بلافاصله در فرصت شش ماهه پس از فراغت از تحصيل نسبت به درخواست کار اقدام نموده باشند و امکان کاريابي براي ايشان حسب گواهي وزارت کار فراهم نگرديده باشد مشمول امتيازات مربوط به لغو تعهد مي باشند. اما اگر بعد از فرصت 6 ماهه اقدام به تحويل درخواست و حتي اخذ گواهي نمايند مستنکف محسوب گرديده و نمي توانند از مزاياي لغو تعهد پيش بيني شده برخوردار گردند.

 

 

 

 

 

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.