کارگاه های اداره آموزش

 

 

ردیف عنوان کارگاه نام و نام خانوادگی مدرس
1 آموزش سامانه آموزشی ویژه کارکنان حوزه معاونت  خانم مهندس دشتی
2 رفتار سازمانی ویژه کارکنان  دکتر نودهی
3 رفتار سازمانی ویژه اساتید  دکتر رمضانی

 

 

ردیف عنوان جلسه
1 هم اندیشی با اساتید                                                                               

 

  

 

 

 

 

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.