اهداف پذیرش اتباع خارجی

 

کارکرد آموزش در عصر حاضر از انتقال دانش و تجربیات نسلی به نسل دیگر فراتر رفته وافزون بر آن ، نقش و جایگاه پایدار و اثرگذار آن در فرهنگ و ارتباطات برون مرزی ، در روابط دولت ها و در تعامل فرهنگی و ارتباطات پایدار ملل و اقوام کارکردی راهبردی یافته است . بر این اساس دانشگاه فناوری های نوین سبزوار به منظور گسترش زبان فارسی ، معرفی دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی کشور در مجامع بین المللی ،  فراهم نمودن بستر مناسب برای معرفی دستاوردها ، نشر و توسعه فرهنگ غنی ایران اسلامی ، حمایت از جوانان مستعد کشورهای اسلامی و تربیت نیروهای متخصص برای خودکفایی علمی آنان نسبت به پذیرش دانشجویان غیر ایرانی واجد شرایط اقدام می نماید.

 

 

 

  » شرایط پذیرش
  » فرایند پذیرش
  » فرم پذیرش
  » فرم ثبت نام

                                         

  آدرس: کمربندی سبزوار،تقاطع جاده بردسکن، کدپستی: 9615131113 ، صندوق پستی: 679    

 تلفن:44200751 -051 

                                                                                                                      رایانامه: sunt.edu @gmail.com  

        تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.