سمت کارشناس دانشکده
عکس  
نام  نرجس
نام خانوادگی  زمانی
مدرک تحصیلی  فیزیولوژی گیاهی
تلفن  051-44200980
تلفن داخلی  5225
پست الکترونیکی  

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.