اعضای هیات علمی
                       دکتر هادی برزویی                             استادیار             رزومه
                   دکتر حمیدرضا عزت پور استادیار   رزومه 
                   دکتر محمد کمالی مقدم استادیار  رزومه 
                   دکتر سمیه دولت آبادی استادیار  رزومه
                    دکتر محمدرضا قاسمی استادیار

  رزومه 

                    دکتر مرضیه عباسی استادیار رزومه 
                   دکتر داوود ذبیح زاده استادیار رزومه 
                  مهندس روح الله مهری مربی  رزومه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.