اعضای هیات علمی
دکتر هادی برزویی استادیار
دکتر حمیدرضا عزت پور استادیار
دکتر محمد کمالی مقدم استادیار
دکتر سمیه دولت آبادی استادیار
دکتر احمد شهیرصدر استادیار
دکتر محمدرضا قاسمی استادیار
مهندس علی دروگرمقدم مربی
مهندس روح الله مهری مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.