این برنامۀ بین رشته اي این فرصت را براي دانشجویان فراهم می کند تا به مطالعه ریاضیات محض و کاربردي، به عنوان مؤلفه هاي اصلی مهندسی مدرن، بپردازند. برنامۀ ریاضی مهندسی پایه اي قوي براي کارشناسی ارشد و دکتري در شاخه هاي علوم نظري یا مهندسی فراهم می­کند. به علاوه انتخاب مناسب درس ها می تواند دانشجویان را براي کار در بخش هاي مختلف صنعت، آماده کند.

 

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.