این برنامۀ بین رشته ­اي اهمیت رشد محاسبات را براي حل مسائل علمی پیچیده و مسائل مهندسی، مشخص می کند. در صورتی که مدل هاي ریاضی و مشاهدات تجربی با محاسبات علمی ترکیب شوند، مهندسان خواهند توانست مسائلی را که به نظر غیرقابل حل می­ رسند، حل نمایند. دانشجویان این فرصت را دارند که دروسی را از رشته هاي گوناگون انتخاب کنند. این برنامه، دانشجو را براي دروس کارشناسی ارشد و دکتري در مهندسی و علوم کاربردي آماده می­کند. به علاوه، علوم مهندسی محاسباتی مهارت­هایی را که مورد نیاز مدل سازي فناوري­ هاي بزرگ مقیاس و شبیه سازي مناسب براي پژوهش در صنعت است، پرورش می دهد.

 

 

 

 

 

   آدرس: کمربندی سبزوار، تقاطع جاده بردسکن دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار   کدپستی: 9615131113   صندوق پستی: 679          


  تلفن: 2-44200750-051 

 

 تمامی حقوق متعلق به دانشگاه فناوری های نوین سبزوار می باشد.